13 kwietnia 2024

Dzień Sołtysa w Werbkowicach [ZDJĘCIA]

10 marca, w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach, obchodzono ważne święto dla lokalnej społeczności – Dzień Sołtysa.

Podczas uroczystości wójt gminy Werbkowice, Agnieszka Skubis-Rafalska przekazała Paniom i Panom Sołtysom z terenu gminy Werbkowice wyrazy uznania i serdecznie podziękowała za działalność i aktywność w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Wręczyła Sołtysom również okolicznościowe dyplomy, kwiaty i upominki.

Spotkanie odbyło się w podniosłej i bardzo miłej atmosferze. Panie z Klubu Senior+ „Nasza Jesień” przygotowały przepyszny tort, a podczas spotkania zagrała Kapela Podwórkowa STAH. W wydarzeniu uczestniczyli: Elżbieta Waleczek – zastępca wójta oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych, a także Piotr Matelski – kierownik KRUS PT Hrubieszów oraz Anna Wilkos – Kierownik BP ARiMR w Hrubieszowie.

Organizatorem wydarzenia był Urząd Gminy Werbkowice w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Werbkowicach.

Z Sołtysami, którzy z różnych względów – praca zawodowa, udział w projekcie UMWL, choroba, wyjazd za pracą – nie mogli uczestniczyć w piątkowym wydarzeniu, wójt spotka się indywidualnie, by podziękować za pracę na rzecz lokalnej społeczności.info i fot. UG Werbkowice


Zobacz też:

Nowi kierownicy posterunków Policji

Nowi kierownicy posterunków Policji


Zerknij na Instagram →