e-Geodezja w gminach Werbkowice i Uchanie

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Kwota, jaka przypada w projekcie na powiat hrubieszowski, to ponad 4 mln. zł.

Reklamy

 

Podpisy na umowie złożyli przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego – pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Lubelskiego – pełniącego rolę lidera w imieniu wszystkich powiatów województwa w ramach projektu.

Kwota jaka widnieje na podpisanej umowie to 187 500 000 zł, z czego 85% to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zaś 15% to środki budżetu Państwa i wkład własny partnerów projektu.

Partnerami projektu są powiaty ziemskie Województwa Lubelskiego.

Środki te wykorzystane będą na:

– wykonanie cyfrowej ortofotomapy,

– dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapeniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500).

W ramach projektu planuje się również udostępnienie e-usług umożliwiających załatwienie spraw z zakresu geodezji i kartografii świadczonych przez powiaty szybciej, niektórych nawet bez konieczności wychodzenia z domu.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem cyfrowej ortofotomapy, zaś 12 lipca br. ogłoszone zostało postepowanie na pierwszy etap zadania pn. „Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.

Kwota jaka przypada w projekcie na Powiat Hrubieszowskie to 4 032 655 zł. W ramach tych środków przeprowadzona zostanie modernizacja części gminy Uchanie (etap I) oraz gminy Werbkowice (etap II i III).

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie