24 września 2023

Funkcjonariusze Zakładu Karnego odwiedzili dzieci i młodzież w Strzyżowie (ZDJĘCIA)

W dniu 9 maja 2022 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie w ramach realizacji pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości, mającego na celu w szczególności edukację prawną młodzieży, przeprowadzili prelekcję dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie.

Reklamy

Zadania Służby Więziennej

W ramach spotkania uczniowie mieli okazję zapoznania się z historią Służby Więziennej, jej początkami i aktualną strukturą organizacyjną. Mł. chor. Damian Fedziuryna wskazał na najważniejsze zadania stojące przed funkcjonariuszami w codziennej służbie. Młodzież miała okazję poznać wymagania jakie stoją przed osobami pracującymi w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych. Wskazano na konieczność posiadania odpowiednich predyspozycji merytorycznych i fizycznych niezbędnych do właściwego realizowania obowiązków. Uczniowie mieli też okazję poznać profity jakie daje zatrudnienie w Służbie Więziennej.

Specyfika służby ochronnej

Uczniowie w ramach prelekcji mieli okazję zapoznać się z uzbrojeniem i środkami ochrony osobistej wykorzystywanymi w codziennej służbie. Poznali także podstawową budowę pistoletów, karabinków i strzelb oraz przepisy regulujące wykorzystywanie broni. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wykładu w przedmiocie zadań działu ochrony oraz podstaw prawnych działań podejmowanych względem osób pozbawionych wolności. Ponadto w dalszej części uczniowie mieli okazję na własne oczy zobaczyć pracę psa specjalnego. W ramach spotkania Nygus po raz kolejny okazał swoją skuteczność i bezkompromisowość w wykrywaniu substancji odurzających. W zorganizowanym pokazie bez najmniejszego problemu wykrył niedozwoloną substancję ukrytą w pojemniku, a następnie w odzieży jednego z uczniów. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji, zadając przy tym wiele pytań.

Reklamy
Profilaktyka

Podejmowana przez funkcjonariuszy Służby Więziennej działalność edukacyjno – profilaktyczna przyczynia się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziała negatywnym zjawiskom występującym wśród części uczniów, tj. wzrost przestępczości, kontakt z narkotykami, alkoholizm itp.). Daje też nam możliwość przybliżenia społeczności lokalnej specyfiki Służby Więziennej. Prelekcja była też okazją do podniesienia świadomości młodzieży w zakresie konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania środków zmieniających świadomość. Wyrażamy nadzieję, iż dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom pomożemy młodzieży w dokonywaniu właściwych wyborów życiowych, w tym także w kwestii przyszłości zawodowej.

­

Reklamy

(źródło: ZK w Hrubieszowie / opracowanie i zdjęcia: mł. chor. Damian Fedziuryna)


Zobacz też:

Zakład Karny w Hrubieszowie dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego (ZDJĘCIA)

Zakład Karny w Hrubieszowie dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego (ZDJĘCIA)

LubieHrubie na Instagramie