Gala Mistrzów Oszczędzania w SP Szychowice

Gala Mistrzów Oszczędzania to uroczystość w SP Szychowice, która odbywa się co roku, już od kilkunastu lat na przełomie października i listopada. Jest to okazja, by podsumować pracę w Szkolnej Kasie Oszczędności za ubiegły rok szkolny i nagrodzić najaktywniejszych członków SKO.

Reklamy

 

Wszyscy, którzy w ubiegłym roku zaoszczędzili w SKO przynajmniej 50 zł mogli liczyc na nagrodę. Najbardziej systematyczni w oszczędzaniu oprócz nagród rzeczowych otrzymali też pamiątkowe medale. Mistrzem Oszczędzania w tym roku została Karolinka B. z klasy III. Kolejna gala już za rok.