13 lipca 2024

Gimnazjaliści z Horodła i Kozodaw sprawdzają swoje postępy w nauce języka angielskiego

Bez ocen, bez klasówek i bez przymusu – gimnazjaliści z Horodła, Kozodaw, Abramowa, Woli Gułowskiej i Brodów w woj. lubelskim przez cały rok szkolny chętnie i z własnej woli zostają po lekcjach, aby doskonalić swój angielski w ramach programu Youngster. Program jest realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Reklamy

 

Program Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, skierowane do uczniów klas trzecich zgimnazjów położonych na terenach wiejskich. Odbywają sięprzez cały rok szkolny – łącznie jest to 90 godzin lekcyjnych,w ramach których uczestnicy pod opieką swojego nauczyciela szlifują angielski.Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, maksymalnie 15-to osobowych, które ułatwiają komunikację i przyswajanie wiedzy. W X edycji Youngsterabierze udział 5 szkół z województwa lubelskiego.

W styczniu każdego roku uczestnicyYoungstera w całej Polsce sprawdzają, jakie postępy w znajomości języka angielskiego osiągnęli przezpierwszy semestrnauki. Służy im do tego, m.in.specjalna platforma e-learnignowa i dostępne na niej ćwiczenia. Ich celem jest umożlwienie uczniom bieżącego śledzenia swoich postępów i zmotywowanie do dalszej nauki, również poprzez wskazanie tych umiejętności językowych,które warto poprawić w najbliższym czasie. Ponadto młodzież ma szansę wykazać się swoją wiedzą w ogólnopolskim konkursie –„Teenagers in Action”. Jednym z tegorocznych zadań konkursowych, jest nawiązanie kontaktu z uczniami, którzy uczestniczyli w programie Youngster w latach ubiegłych i pokazanie, jak język angielski przydaje się w życiu i że warto się go uczyć.

Reklamy

To, co wyróżniaYoungstera to wykorzystanie w zajęciachzałożeń dydaktycznyh, wypracowanych wspólnie z nauczycielami i metodykami przez lata trwania programu. Cała formuła jest oparta na zasadzie „allcarrot, no stick” czyli nauce przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen. Uczniowie nie stresują się więc udziałem w zajęciach, a dzięki temu aktywnie w nich uczestniczą i szybciej przyswajają język – mówi dr Grzegorz Śpiewak, koordynator Programu Youngster z ramienia wydawnictwa Macmillan Polska.

Jakie są efekty programu? Młodzież znacząco poprawia swoje kompetencje językowe, co skutkuje wyższymi wynikami na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego. Uzyskane dobre rezultaty wpływają z kolei na wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie, rzutując niejednokrotnie na ich decyzje dotyczące dalszej edukacji oraz w dłuższej perspektywie zmiany ich postaw życiowych.

Reklamy

Głównym założeniem programu Youngster jest umożliwienie uczniom z obszarów wiejskich rozwoju umiejętności językowych, które wpływają na osiągane przez nich wyniki w kolejnych etapach edukacji. Dzięki temu zyskują szersze perspektywy podczas wyboru ścieżki kariery zawodowej i pewniejszym krokiem wkraczają w dorosłe życie. Takie efekty obserwujemy już wśród uczestników poprzednich edycji programu, którzy język angielski z powodzeniem wykorzystuj, np. podczas studiów na zagranicznych uczelniach – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W tym roku szkolnym realizowana jest X edycja Programu Youngster. Do tej pory skorzystało z niego ponad 28 tysięcy uczniów z ponad 360 gimnazjów wiejskich z całej Polski. Beneficjentami programu było także prawie 400 nauczycieli, którzy objęcibyli kompleksowym wsparciem merytorycznym, w tym m.in. szkoleniami metodycznymi.

 

Gmina

Nazwa szkoły

Miejscowość gimnazjum 

Abramów

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie

Abramów

Adamów

Gimnazjum im. Pułku 3 Strzelców Konnych w Woli Gułowskiej

Wola Gułowska

Horodło

Gimnazjum Publiczne im. Królowej Jadwigi w Horodle wchodzące w skład Zespołu Szkół w Horodle

Horodło

Hrubieszów

Gminne Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Kozodawach

Kozodawy

Brody

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Brodach

Brody

 

***

 

YOUNGSTER to ogólnopolski program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia uczniów trzecich klas gimnazjum prowadzone są w oparciu o nowatorską koncepcję nauczania opracowaną przez wydawnictwo Macmillan. W 10-letniej historii programu z lekcji skorzystało ponad 28 tysięcy uczniów z ponad 360 gimnazjów z całejPolski..

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

MACMILLAN POLSKA jest częścią jednej z największych grup wydawniczych na świecie. GRUPA MACMILLAN jest obecna na światowym rynku wydawniczym od ponad 150 lat.