Gmina Dołhobyczów: Będą pieniądze na remont dróg

11 marca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono promesy przedstawicielom samorządów. W uroczystości uczestniczyli wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Reklamy

 

Wójt Gminy Dołhobyczów – Grzegorz Drewnik odebrał promesę na dwa zadania:

– „Przebudowa drogi gminnej nr 111377L od km 3+300 do km 3+800 w miejscowości Dłużniów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r.”

– „Przebudowa drogi gminnej nr 111397L od km  0+100 do km 0+950 w miejscowości Horoszczyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r.”

Wysokość dotacji wynosić będzie 625 000 zł., nie więcej jednak niż 80% wartości zadania, po udzieleniu zamówienia publicznego.

 

(info i fot. UG Dołhobyczów)