Gmina Dołhobyczów: Będzie droga do Zaręki

14 maja podpisano umowę na dofinansowanie tzw. „Nadbużanki”, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 844, do początku odcinka przebudowanego w roku ubiegłym ze środków europejskich.

Reklamy

 

14 maja władze powiatu hrubieszowskiego podpisały umowę na dofinansowanie 2,77 km drogi powiatowej tzw. „Nadbużanki” od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 844 do początku odcinka przebudowanego w roku ubiegłym ze środków europejskich.

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony jeszcze w poprzedniej kadencji i oczekiwał na liście rezerwowej.

Gmina Dołhobyczów, na podstawie międzysamorządowego porozumienia, będzie partycypować w kosztach związanych z wniesieniem wkładu własnego w 25% całej wartości inwestycji, czyli około 1 mln złotych.

 

(info i fot. UG Dołhobyczów)