Gmina Dołhobyczów: Działalność Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie oczami dzieci i młodzieży

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Działalność Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie oczami dzieci i młodzieży”.

Reklamy

 

Tematem konkursu są wspomnienia z chwil spędzonych w PCKiR, związane z różnorodną aktywnością i działalnością instytucji, a także z oczekiwaniami dzieci i młodzieży na nowe formy działalności.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

– I kategoria wiek do 6 lat,

– II kategoria wiek od 7 do 9 lat,

– III kategoria wiek od 10 do 13 lat.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną. Praca ma być samodzielnie wykonana w technikach: rysunek, malarstwo lub grafika w technice płaskiej na papierze z wykluczeniem technik komputerowych.

Skan lub fotografię pracy należy przesłać na adres e-mail organizatora: gokdolhobyczow@op.pl wraz z załącznikami do 7 lipca 2020 r. do godz. 15.00.

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Zgoda na wykorzystanie wizerunku