17 lipca 2024

Gmina Dołhobyczów: Konsultacje w sprawie utworzenia nowych linii komunikacyjnych

Wójt Gminy Dołhobyczów ogłosił konsultacje społeczne w sprawie zapotrzebowania wśród mieszkańców gminy na utworzenie nowych linii komunikacyjnych.

Reklamy

 

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii, uwag i wniosków mieszkańców gminy, oraz instytucji, organizacji, przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu gminy Dołhobyczów w sprawie zapotrzebowania wśród mieszkańców gminy na utworzenie nowych linii komunikacyjnych.

Konsultacje odbędą się w terminie od 8 sierpnia 2019 r. do 22 sierpnia 2019 r. i będą polegały na wypełnieniu stosownego formularza lub ankiety.

Reklamy

Wypełniony dokument dotyczący konsultacji można składać do 22 sierpnia 2019 r., do godz. 15.30, w sekretariacie Urzędu Gminy w Dołhobyczowie, przesłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów (decyduje data wpływu do Urzędu) lub e-mailem na adres www.sekretariat@dolhobyczow.pl.

 

 
 
(info: Urząd Gminy Dołhobyczów)