8 grudnia 2023

Gmina Dołhobyczów: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Białystok

Wybrano firmę, która przeprowadzi modernizację i przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Białystok, w gminie Dołhobyczów.

Reklamy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Hrubieszowie wygrało przetarg i wykona modernizację i przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Białystok, w gminie Dołhobyczów.

Zakres prac obejmie roboty przygotowawcze, wykonanie krawężników i podbudowy, roboty nawierzchniowe, oznakowanie dróg i plantowanie poboczy na długość 195 metrów.

Reklamy