Gmina Dołhobyczów: Nowy sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

30 października przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Dołhobyczów sprzęt strażacki, niezbędny do udzielenia pomocy poszkodowanym.

Reklamy

 

W dniu 30.10.2018 roku Wójt Gminy Dołhobyczów przekazał Prezesom przy asyście skarbników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy sprzęt strażacki, niezbędny do udzielenia pomocy poszkodowanym w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Kwota przyznanej dotacji: 36 920,00zł

Wkład własny na realizację zadania: 372.93zł

 

W ramach projektu zakupiono:

 

OSP Dołhobyczów – KSRG

1.        defibrylator

2.        nozyce hydrauliczne do cięcia pedałów

3.        zbijak do szyb hartowanych

4.        nóż do pasów bezpieczeństwa

5.        parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku

6.        zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera

7.        osłona zabiezpieczajaca poszkodowanego

8.        detektor napięcia

 

OSP Hulcze

1.        pilarka do drewna

 

OSP Przewodów

1.        agregat prądotwórczy

2.        przenośny zestaw oświetleniowy

 

OSP Witków

1.        sprzęt do oznakowania terenu akcji

 

 

źródło i fot. Urząd Gminy Dołhobyczów