20 czerwca 2024

Gmina Dołhobyczów: Pamięć o bohaterach zawsze w sercach naszych…

11 listopada mieszkańcy Gminy Dołhobyczów oddali hołd bohaterom poległym w walce o niepodległość i suwerenność państwa polskiego.

Reklamy

Dzisiaj wielka jest rocznica –

jedenasty listopada!…

Reklamy

Tym, co zmarli za Ojczyznę,

hołd wdzięczności Polska składa.

Reklamy

Ludwik Wiszniewski „11 Listopada”

W dniu 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, jako pamiątkę roku 1918, kiedy nasza Ojczyzna odzyskała suwerenność państwową. Dzięki odwadze i hartowi ducha naszych Rodaków dzisiaj możemy żyć w wolnym i niepodległym państwie. To właśnie Im, dzielnie walczącym, należy się cześć i chwała za to, czego dokonali.

11 listopada również mieszkańcy Gminy Dołhobyczów oddali hołd bohaterom poległym w walce o niepodległość i suwerenność państwa polskiego. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości miały nieco inny, aczkolwiek nie mniej uroczysty charakter niż zwykle. Ze względu na panującą pandemię wirusa covid-19 i związaną z tym dużą ilość obostrzeń sanitarnych nałożonych na społeczeństwo, w tym roku uroczystości zostały rozłożone w czasie i podzielone na etapy, w celu zapewnienia ich uczestnikom jak największego bezpieczeństwa.

Już 10 listopada w południe delegacje z Urzędu Gminy w Dołhobyczowie, Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie złożyły wieńce i zapaliły znicze na Cmentarzu Hallerczyków, na grobach żołnierzy różnych formacji walczących i poległych w obronie Ojczyzny.

Natomiast główne obchody Święta Niepodległości odbyły się 11 listopada w Oszczowie w kościele pw. Św. Barbary. Zostały one połączone z uroczystym otwarciem nowo odrestaurowanego grobu wojennego z okresu I wojny światowej, usytuowanego na cmentarzu przykościelnym. Znajdują się tam szczątki siedmiu polskich żołnierzy walczących o niepodległość Polski, którzy polegli 8 – 11 maja 1919 roku w Oszczowie. Imiona i nazwiska podała miejscowa ludność, która kwaterowała żołnierzy. Są to: Kpr. Władysław Janicki, Szer. Franciszek Grygiel, Szer. Antoni Kasiura, Szer. Wacław Głowacki, Szer. Józef Gwoźny oraz dwóch nieznanych żołnierzy.

Fundusze na renowację tego grobu zostały pozyskane w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Uroczystości w Oszczowie rozpoczęły się od montażu słowno – muzycznego przygotowanego przez młodzież uczęszczającą do Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie na warsztaty teatralno – recytatorskie prowadzone przez panią Annę Kurzyńską – Tyrkę. Muzyczną część występu pomógł przygotować pan Waldek Kondraciuk, który sam także wystąpił z krótkim koncertem. Po części artystycznej głos zabrał Wójt Gminy Dołhobyczów Grzegorz Drewnik, mówiąc o krzewieniu patriotyzmu oraz o żołnierzach poległych na Ziemi Oszczowieckiej. Następnie odbyła się Msza Święta, którą celebrował proboszcz tutejszej parafii, ksiądz Mieczysław Filip. Kolejnym punktem uroczystości było przejście do grobu wojennego i oddanie hołdu poległym żołnierzom, na pomniku których widnieje cytat z „Ksiąg wtórych” Jana Kochanowskiego z Pieśni XII, doskonale oddający powagę i wielkość Ich dokonań:

Komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą Ojczyźnie.

Tutaj złożyły wieńce i zapaliły znicze następujące delegacje: Wójt Gminy Dołhobyczów Grzegorz Drewnik i Pani Halina Góra – Dyrektor Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie, Samorząd Gminny, Reprezentanci Społeczności Oszczowieckiej, Młodzież Szkolna oraz Przedstawiciele Służb Mundurowych – Straży Granicznej i Policji, którzy chwilę wcześniej złożyli wieniec również na Cmentarzu Hallerczyków w Dołhobyczowie.

Cała uroczystość była hołdem pamięci dla tych wszystkich, dzięki którym mamy dziś wolną i niepodległą Polskę. To była niezwykle wartościowa i podniosła lekcja historii.

Organizatorami wydarzenia byli Urząd Gminy Dołhobyczów i Parafia pw. Św. Barbary w Oszczowie.


info i fot. UG Dołhobyczów / Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie