Gmina Dołhobyczów: Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Oszczowie

Otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy w Oszczowie odbyło się 10 listopada 2019 r.

Reklamy

 

Pięknieją sołectwa i pięknieje gmina, która wzbogaciła się o nowe miejsce spotkań i aktywizacji lokalnego społeczeństwa, a tym miejscem jest nowo wyremontowana świetlica wiejska w Oszczowie.

W uroczystości otwarcia uczestniczyły władze gminy Dołhobyczów – wójt Grzegorz Drewnik, przewodniczący Rady Gminy Dołhobyczów Alfred Kulikowski, radni powiatowi – Anna Jabłońska, Stanisław Staszczuk, zaproszeni goście oraz mieszkańcy (zarówno dorośli jak dzieci).

Po powitaniu gości i mieszkańców nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi.

Dopełnieniem ceremonii była wspólna modlitwa i poświęcenie budynku prze ks. Mieczysława Filipa proboszcza Parafii pw. Świętej Barbary w Oszczowie, oraz lampka szampana i okolicznościowy tort.

Tak ważne wydarzenie, jak otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy było także okazją do wręczenia podziękowania wójtowi gminy za zaangażowanie w realizację tej inwestycji.

Po części oficjalnej, zaproszeni goście oraz mieszkańcy wsi mieli okazję wysłuchać „Jesiennego koncertu” w wykonaniu Barbary Rabiegi i Waldka Kondraciuka.

Mamy nadzieję, że nowo wyremontowana i zmodernizowana świetlica wiejska znakomicie wypełniać będzie funkcję rekreacyjną i kulturalną dla sołectwa Oszczów. Będzie miejscem spotkań i integracji mieszkańców.

Należy podkreślić, że działanie to było możliwe dzięki dotacjom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   

Dziękuję Panu Sołtysowi Mirosławowi Halejowi oraz mieszkańcom Sołectwa Oszczów za pomoc przy organizacji powyższego wydarzenia.

 

tekst i fot.: UG Dołhobyczów