29 września 2023

Gmina Dołhobyczów: Uwaga! Woda z ujęcia w Żabczu nie nadaje się do spożycia. Wodę z ujęcia w Dołhobyczowie trzeba przegotować

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dołhobyczowie informuje, że woda z ujęcia w Żabczu w stanie obecnym nie nadaje się do spożycia. Dotyczy to miejscowości: Żabcze, Oszczów, Oszczów Kolonia. Woda z ujęcia w Dołhobyczów jest przydatna do spożycia po przegotowaniu.

Reklamy

 

W wodzie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologiczne – bakterie grupy coli. Do 24.02.2019 r. odbywać się będzie stałe chlorowanie wody – stąd wyczuwalny w niej będzie zapach chloru.

Przerwa w dostawie wody z wodociągu Żabcze w dniu 22.02.2019 r. (piątek) nastąpiła z powodu płukania siecii wodociągowej i mycia zbiorników.

Reklamy

Ponadto, Urząd Gminy w Dołhobyczowie informuje, że woda z ujęcia w Dołhobyczów jest warunkowo przydatna do spożycia. Nastąpiło chwilowe pogorszenie jej jakości – w wodzie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologiczne – bakterie grupy coli. W związku z tym wodę przed spożyciem należy przegotować.

Nastąpi stałe chlorowanie wody i wyczuwalny będzie zapach chloru. Chlorowanie będzie odbywać się do 24.02.2019 r.

Reklamy

 

źródło: Urząd Gminy Dołhobyczów