Gmina Dołhobyczów: Zapraszamy na II Powiatowy Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej

7 kwietnia 2019 roku w Domu Kultury w Przewodowie, odbędzie się II Powiatowy Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej.

Reklamy

 

II Powiatowy Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej

pod Honorowym Patronatem Starosty Hrubieszowskiego

 

I.  Organizatorzy:

Wójt Gminy Dołhobyczów

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie oraz Dom Kultury w Przewodowie


II. Termin:

 1. Przegląd odbędzie się 7 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury w Przewodowie
 2. Rozpoczęcie przesłuchania o godzinie 1100


III. Cele:

 1. Popularyzacja i rozpowszechnianie pieśni pasyjnej i pokutnej.
 2. Wymiana doświadczeń wykonawców biorących udział w przeglądzie oraz nawiązywanie współpracy.
 3. Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów oraz doskonalenie warsztatu artystycznego.


IV. Warunki zgłoszenia:

Instytucje delegujące zgłaszają udział zespołów na kartach uczestnictwa do dnia 23 marca 2019r.pocztą na adres: Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji
w Dołhobyczowie ul. Spółdzielcza 8,22-540 Dołhobyczów lub e-mail:
gokdolhobyczow@op.pl

 1. Utwory podane na karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie podlegają zmianie.
 2. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 8 zł od osoby w zespole.
 3. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.


V. Założenia Organizacyjne:

 1. Przegląd ma formę konkursu.
 2. Skierowany jest do zespołów oraz solistów z terenu powiatu hrubieszowskiego.
 3. Każdy wykonawca wykonuje 2 utwory – pieśni, czas prezentacji do 10 minut.
 4. Prezentacjom przysłuchiwać się będzie Jury powołane przez organizatorów.


VI. Kryteria oceny:

 1. Dobór repertuaru.
 2. Poziom wykonawczy.
 3. Interpretacja pieśni.
 4. Ogólny wyraz artystyczny.


Informacje dodatkowe:

 1. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 2. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.
 3. Opłatę akredytacyjną prosimy wpłacać na konto:
  BS Dołhobyczów 35 9603 0006 2001 0000 1821 0001
  W dniu konkursu prosimy o okazanie dowodu wpłaty w sekretariacie przeglądu.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 84 6532419

Serdecznie zapraszamy do udziału w przeglądzie.

 

Do pobrania:

Regulamin

Zgłoszenie

 

(źródło i fot. PCKiR Dołhobyczów)