Gmina Dołhobyczów: Zmiana opłat za śmieci

Od 1 kwietnia, zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Dołhobyczów.

Reklamy

Urząd gminy w Dołhobyczowie informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/164/2021 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 26 lutego 2021 r. w prawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, od 1 kwietnia 2021 r. zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny – stawka opłaty wynosi 15 złotych miesięcznie na osobę.

Określa się również stawkę podwyższoną, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 30 złotych miesięcznie na osobę.

Każda osoba, która złożyła deklarację, otrzyma zawiadomienie o obowiązującej od 1 kwietnia 2021 r. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany stawki nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.

(źródło: Urząd Gminy Dołhobyczów)


Zobacz też:

Straż Graniczna z Dołhobyczowa rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą – ZDJĘCIA

Straż Graniczna z Dołhobyczowa rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie