Gmina Horodło: Będą pieniądze na budowę miejsc rekreacyjnych, boiska, siłowni zewnętrznej i termomodernizację szkoły

Projekty złożone przez Gminę Horodło zostały pozytywnie ocenione i uzyskały dofinansowanie z funduszy unijnych i ministerialnych. Łączna kwota przyznanego dofinansowania przekracza 2,1 mln zł.

Reklamy

 

Zagospodarowanie miejsca turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Horodło oraz w miejscowości Janki

Projekt „Zagospodarowanie miejsca turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Horodło oraz w miejscowości Janki” złożony przez Gminę Horodło został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Realizacja projektu zaplanowana jest na 2018 rok. W ramach operacji powstaną nowe miejsca i obiekty rekreacyjne na działce nr 279/3 w miejscowości Janki oraz na działce nr 513 w miejscowości Horodło. W zakres planowanych prac wchodzi: wykonanie ciągów pieszych, budowa altan, ustawienie ławek parkowych, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, stojaków na rowery, stolików rekreacyjnych, szachów,  paleniska i grilla a także urządzenie zieleni.

Całkowita wartość projektu wynosi 100 064,28 zł. Kwota przyznanego dofinansowania 63 670,00 zł.

 

***

 

Termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Horodle

Projekt „Termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Horodle ” złożony przez Gminę Horodło został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020: Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Realizacja projektu zaplanowana jest na 2018 rok i obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Horodle ul. Piłsudskiego 58. 

W zakres planowanych prac wchodzi: budowa instalacji fotowoltaicznej, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy wykonane w technologii LED, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiana źródła ciepła, wymiana zewnętrznej instalacji grzewczej, remont elewacji polegający na ociepleniu ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja cieplna stropodachu wentylowanego, modernizacja kotłowni, modernizacja sieci cieplnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 712 667,72 zł. Kwota przyznanego dofinansowania 1 835 899,19 zł.

 

***

 

Budowa boiska piłkarskiego oraz siłowni zewnętrznej w Strzyżowie

Projekt „Budowa boiska piłkarskiego oraz siłowni zewnętrznej w Strzyżowie ” złożony przez Gminę Horodło został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej- Pilotaż edycja 2017.

Realizacja projektu zaplanowana jest na 2018 rok i obejmuje budowę boiska w Strzyżowie. W zakres planowanych prac wchodzi: budowa boiska z trawy naturalnej, ustawienie trybun stacjonarnych dla widzów, odwodnienie boiska, urządzenie siłowni zewnętrznej, montaż trzech kontenerów socjalno-sanitarnych, oświetlenie terenu i monitoring oraz parking z drogami i chodniki.

Całkowita wartość projektu wynosi 815 285,00 zł. Kwota przyznanego dofinansowania 230 000,00 zł.

 

źródło: UG Horodło