Gmina Horodło: Biblioteki zapraszają ponownie!

Od 25 maja 2020 r. ponownie są dostępne dla Czytelników Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle oraz filia w Strzyżowie.

Reklamy

 

Biblioteki funkcjonują według nowych zasad.

 

Wytyczne dla Czytelników:

1. W Bibliotece może przebywać jeden Czytelnik. W oczekiwaniu na wejście do placówki należy zachować 2- metrową odległość od innych osób

2. Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (maseczka, chustka itp.).

3. Przyniesione książki Czytelnik zostawia w specjalnie wyznaczonym miejscu.

4. Wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony! Książki podaje bibliotekarz !

5. Zalecamy wcześniejsze przygotowanie listy tytułów, które chcemy wypożyczyć, następnie wybrane pozycje można przesłać mailem lub zamówić telefonicznie: Biblioteka Horodło gbp.horodlo@wp.pl, tel. 84 6515325

Filia Strzyżów bp.strzyzow@wp.pl , tel 84 6516110

6. Stanowiska obsługi Czytelnika zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi wyposażone są w płyny do dezynfekcji dłoni, rękawiczki, książki odbieramy przez przesłonę ochronną

7. Do odwołania zostaje zawieszona możliwość korzystania z czytelni, usług ksero oraz stanowisk komputerowych i Internetu.

8. Biblioteki dla Czytelników otwarte są w zmienionych godzinach:

Biblioteka Horodło od 8.00 do 14.00

Filia Strzyżów od 12.00 do 16.00

Pozostały czas pracy przeznaczony jest na pracę wewnętrzną, w tym dokładne czyszczenie i dezynfekcję obszarów, w których przebywać będą Czytelnicy.

 

GBP w Horodle