6 grudnia 2023

Gmina Horodło: Dożynki Gminno – Parafialne w Kopyłowie

25 sierpnia 2019 roku w Kopyłowie odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne. Funkcje Starostów tegorocznych dożynek zaszczytnie pełnili: pani Justyna Seredyńska z Janek oraz pan Mateusz Senkowski z Kopyłowa.

Reklamy

 

Po barwnym korowodzie dożynkowym w którym przeszli Starostowie Dożynek, Wójt Gminy Horodło, Sekretarz Gminy Horodło zaproszeni goście, oraz delegacje wieńcowe z Kopyłowa, Bereżnicy, Horodła, Hrebennego, Janek, Lisek, Strzyżowa, Zosina odbyła się Msza Święta w intencji rolników celebrowana przez ks. Daniela Pachlę – proboszcza parafii Św. Jacka w Horodle oraz ks. Adama Patyjewicza, przekazanie chleba przez starostów dożynek na ręce gospodarzy dożynek wójta gminy Horodło – pana Krzysztofa Bożka, ks. proboszcza oraz dzielenie się chlebem.

Po zakończonej Mszy Św. gospodarz dożynek – wójt gminy Horodło wystąpił z okolicznościowym przemówieniem, dziękując rolnikom za ich całoroczny trud, zebrane plony oraz powitał zebranych gości.

Reklamy

Wzorem ubiegłych lat został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy.

Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zgłoszono 8 wieńców.

Komisja konkursowa po wnikliwej ocenie przyznała:

I nagrodę – sołectwu Hrebenne.

II nagrodę – sołectwu Kopyłów

III nagrodę – sołectwo Zosin

oraz wyróżniła wieńce sołectw: Bereżnica, Liski, Horodło, Janki, Strzyżów.

Po raz pierwszy zorganizowano konkursy na najlepszy wypiek chleba tradycyjnego oraz najpiękniejszy bukiet kwiatów z bibuły „Kwiaty polne”.

Nominacje do udziału w konkursach podczas dożynek powiatowo-gminnych w Werbkowicach otrzymało: KGW Horodło za najlepszy wypiek chleba tradycyjnego oraz Sołectwo Strzyżów za najpiękniejszy bukiet kwiatów z bibuły.

W programie artystycznym wystąpili: Sami Swoi z Kopyłowa, Druga Młodość ze Strzyżowa, KGW Jagiellonki z Horodła, Sołtys i jego Ferajna z Bereżnicy, kapela Horodlacy, grupy tańca ludowego z Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle, Lena i Natalia Maciejewskie, scenki kabaretowe Klubu Seniora z Horodła, Regina Iwan, zespół wokalno – instrumentalny Cykady z Wólki Okopskiej, zespół muzyczny Ares z Horodła oraz gwiazda wieczoru – zespół muzyczny Baflo z Werbkowic.

Do późnych godzin wieczornych wszystkich zebranych bawił zespół Mayer Hause z Hrubieszowa.

Imprezie towarzyszyły: wystawa płodów rolnych i sprzętu rolniczego zorganizowana przez Zespół Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie, darmowa grochówka, urządzenia rekreacyjne dla dzieci, gastronomia, stoiska KGW z Lisek, Horodła, Hrebennego i Janek.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania

– Wójtowi Gminy Horodło – panu Krzysztofowi Bożkowi za ufundowanie nagród pieniężnych za wieńce dożynkowe,

– Zespołowi Doradców Rolniczych w Hrubieszowie za przygotowanie wystawy płodów rolnych,

– Kołom Gospodyń Wiejskich z Lisek, Horodła, Janek i Hrebennego za przygotowanie regionalnych stoisk kulinarnych,

– Jadwidze i Adamowi Rudawskim za przygotowanie przepysznej grochówki z kuchni polowej,

– delegacjom wieńcowym za ciężką, żmudną pracę włożoną w wykonanie okazałych wieńców dożynkowych,

-radnemu Rady Gminy Horodło Arturowi Gołębiowi, KGW Kopyłów, Sołectwu Kopyłów za ogrom pracy włożoną w organizację imprezy,

– komisji konkursowej za obiektywną ocenę wieńców, chleba i bukietów,

– panu Marianowi Baraniukowi za upiększenie sceny krzewami ozdobnymi z własnej szkółki,

– pani Elżbiecie Denys – dyrektorowi SP Strzyżów oraz dyrektorowi GOK panu Pawłowi Augustynkowi za konferansjerkę,

oraz wszystkim osobom, które swoją pracą oraz cennym czasem czynnie włączyły się w organizację Święta Plonów.

 

tekst i fot.: GOK Horodło