Gmina Horodło: Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Gminy Ośrodek Kultury w Horodle zaprasza sołectwa gminy Horodło do udziału w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”.

Reklamy

 

Organizatorami konkursu są: Wójt Gminy Horodło i Gminny Ośrodek Kultury w Horodle. jego rozstrzygnięcie odbędzie się w Horodle 30.08.2020 r.

Konkurs ma na celu kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów, prezentację najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Horodło oraz promocję walorów wsi polskiej.

W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa z terenu Gminy Horodło. Zgłoszenia należy dokonać w Gminnym Ośrodku Kultury w terminie do dnia 19 sierpnia br. Każde sołectwo może zgłosić jeden wieniec, który powinien posiadać tabliczkę zawierająca nazwę sołectwa, które go wykonało.

Dokumentacja fotograficzna wykonania wieńca przesyła się drogą elektroniczną na adres domhor@interia.pl w ilości 10 zdjęć.

Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych. Wszelkie ozdoby i materiały sztuczne są niedopuszczalne.

Wieńce oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania

– poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę, przy użyciu tradycyjnych ozdób.

Komisja powołana przez organizatora dokona wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego, przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

Wszyscy uczestnicy konkursu wieńcowego, o sposobie oceny, wręczeniu nagród oraz przebiegu uroczystości dożynkowych, zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą internetową na stronie: www.domhor.com.