3 grudnia 2023

Gmina Horodło: Nabór do Dziennego Domu Senior+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle prowadzi nabór do Dziennego Domu „Senior+” z siedzibą w Matczu.

Reklamy

 

Celem głównym zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior + w Matczu to przede wszystkim oferta, która obejmuje usługi w zakresie: aktywności ruchowej; edukacyjnej; rekreacyjnej; kulturalnej i opiekuńczej. Realizacja zadań będzie odbywała się w Dziennym Domu,,Senior +”, zlokalizowanym w budynku w miejscowości Matcze nr budynku 68, 22 – 523 Horodło. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura, która pozwoli na zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów na działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego oraz aktywne spędzenie czasu wolnego. Planowany termin otwarcia Dziennego Domu,, Senior  +” w Matczu to styczeń 2020r. Placówka funkcjonowała będzie od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu  Senior + w Matczu  mogą być osoby spełniające następujące kryteria: – kobiety i mężczyźni w wieku 60 +, – nieaktywne zawodowo, – wymagające częściowej opieki lub pomocy, – zamieszkujące Gminę Horodło. Zakłada się objecie wsparciem 15 osób.

Reklamy

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu,,Senior +”  proszone są o składanie formularzy zgłoszeniowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Horodle w dni robocze  w godzinach  7.00 – 15.00. Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie internetowej GOPS lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Proces rekrutacji będzie trwał od dnia  27.12.2019 r. do 07.01.2020 r. Przesłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca w Dziennym Domu,,Senior +”. W przypadku dużej ilości zgłoszeń zostanie opracowany tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez placówkę. Pierwszeństwo w rekrutacji będą mieli  mieszkańcy zamieszkujący samotnie. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 84 65 15 426.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin naboru

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja

Zaświadczenie lekarskie

Klauzula informacyjna

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego,,Senior +” na lata 2015 – 2020.