Gmina Horodło: Są pieniądze na zakup sprzętu komputerowego

Gmina Horodło w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant do 60.000,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów szkół z terenu Gminy Horodło.

Reklamy

 

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy wysokiej jakości wraz z oprogramowaniem MS Office umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 57618,00 zł do 22 uczniów w dwóch szkołach tzn. do Zespołu Szkół w Horodle i  Szkoły Podstawowej w Strzyżowie trafi sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów tych szkół. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

info: UG Horodło


Zobacz też:

POWIAT – Gmina Hrubieszów: 75 tysięcy na zakup sprzętu komputerowego

POWIAT – Gmina Uchanie: Kolejne komputery przekazane