Gmina Horodło: Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereżnicy

2 lutego 2019 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereżnicy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018.

Reklamy

 

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu dh. Bronisław Sułkowski witając wszystkich zgromadzonych druhów na zebraniu oraz przybyłych gości.

Wśród zaproszonych osób obecni byli m.in.: Wójt Gminy Horodło – Krzysztof Bożek, Komendant Gminny OSP – Piotr Szymusiak, Sekretarz Gminy – Grzegorz Jeżyna, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – mł. bryg. Jacek Pudło.

W trakcie zebrania Zastępca Dowódcy JRG PSP mł. bryg. Jacek Pudło podziękował druhom za dobrą działalność operacyjną. Słowa uznania i podziękowania dla wszystkich strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereżnicy, za aktywną służbę strażacką na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i wzorową współprace wyraził również Wójt Gminy Horodło Krzysztof Bożek.

Przedstawiano na zebraniu sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej. Po omówieniu sprawozdań z działalności Zarząd OSP Bereżnica otrzymał jednogłośnie absolutorium za okres sprawozdawczy.

Uchwalono plan działalności na 2019 rok.

Walne zebranie sprawozdawcze zakończono wspólnym poczęstunkiem.

 

tekst: Krzysztof Ostapiuk / UG w Horodle

fot. UG w Horodle