Gmina Horodło: Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd gminy w Horodle informuje o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r.

Reklamy

 

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010). Wójt Gminy Horodło zawiadamia, że od 1.01.2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą wynosić:

– 13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny

– 26,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – stawka opłaty podwyższonej.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 5 ust 1 pkt 3).

Nowe stawki opłaty zostały przyjęte uchwałą Nr IX/57/19 Rady Gminy Horodło z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

źródło: UG w Horodle