21 lipca 2024

Gmina Hrubieszów: 10,5 mln złotych na inwestycje

Gmina Hrubieszów po raz kolejny otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Reklamy

Tym razem to kwota niemal 10,5 mln złotych z przeznaczeniem na trzy inwestycje:

Budowa szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Moniatyczach

W ramach zadania na istniejącym obiekcie przyszkolnym zostanie wybudowana infrastruktura sportowa z odwodnieniem i oświetleniem terenu. W skład infrastruktury wejdzie: bieżnia okrężna o długości 200 m, bieżnia prosta o długości 60m, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny i badminton, boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wewnątrz bieżni, zostanie również utwardzony teren, wybudowana wiata rowerowa oraz ogrodzenie o wysokości 4 metrów.

Reklamy

Remont drogi gminnej nr DG 111090L Dziekanów – Świerszczów

W ramach inwestycji zaplanowano remont drogi o docinku 2,915 km poprzez odtworzenie zdegradowanej nawierzchni asfaltowej. Ponadto, zakres inwestycji obejmuje: wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem, zjazdów indywidualnych z kruszywa oraz odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia. Droga zostanie oznakowana oznakowaniem pionowym. Zostanie zachowana istniejąca szerokość drogi, tj. 3,50 m.

Przebudowa (rozbudowa istniejącego i budowa nowego) mostu na rzece Huczwa w miejscowości Brodzica

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej nr 111106L wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego obiektu mostowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na rzece Huczwa w miejscowości Brodzica.

Reklamy

­

(źródło: Gmina Hrubieszów, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Gmina Hrubieszów: Wójt Tomasz Zając nagrodzony złotą odznaką za opiekę nad zabytkami [ZDJĘCIA]

Gmina Hrubieszów: Wójt Tomasz Zając nagrodzony złotą odznaką za opiekę nad zabytkami [ZDJĘCIA]