Gmina Hrubieszów: Atrakcje krajoznawczo-turystyczne Gródka – ZDJĘCIA

Gmina Hrubieszów poleca plenerowe atrakcje krajoznawczo – turystyczne Gródka.

Reklamy

PLATFORMA WIDOKOWA na GRODZISKU

Grodzisko jest jednym z ważniejszych na Zamojszczyźnie. To tutaj znajdował się gród Wołyń, wchodzący niegdyś w skład Grodów Czerwieńskich. Wołynianie mieli tu jedno ze swoich centrów plemiennych. Stąd nazwa Wołyń rozprzestrzeniła się na część Rusi. Gród stał na wzniesieniu otoczonym wokół mokradłami. Stanowił w ten sposób punkt strategiczny, który w owych czasach strzegł przeprawy przez Bug. Warownia ciągle zmieniała swoją przynależność. Na przełomie X i XI wieku należała do Rusi Kijowskiej – po zagarnięciu jej w 981 roku przez kijowskiego księcia Włodzimierza. W 1018 roku zdobył ją Bolesław Chrobry, podczas zwycięskiej wyprawy na Kijów. Po śmierci króla gród ponownie przejęli Rusini. Zniszczyli go w połowie XIII wieku najprawdopodobniej Mongołowie. Możliwe również, że własne wówczas umocnienia zniszczyli sami książęta halicko-włodzimierscy.

Reklamy

Potężne grodzisko, nazywane przez miejscową ludność Zamczyskiem, położone jest nad Huczwą, niedaleko jej ujścia do Bugu. Na wysokich wałach grodziska powstał przystanek turystyczny, a dojść do niego można po drewnianych schodach. Jest tam platforma widokowa oraz zadaszone stoły piknikowe.

­

TARAS WIDOKOWY na KRÓLEWSKI KĄT (przy drodze Hrubieszów – Kryłów)

To przystanek turystyczny zbudowany na wysokich skarpach Gródka, słynnych z licznej i różnorodnej roślinności stepowej. Stoi tutaj wieża widokowa, z której możemy zobaczyć m.in.: rozległą panoramę Królewskiego Kąta. To piękne łąki, z często falującymi trawami lub zalane wodami Bugu, gdy ten wypuści je ze swego koryta. Bagniste pogranicze gródecko-czumowskie, bo o nim mówimy, było świadkiem przeprawy Bolesława Chrobrego przez Bug podczas jego wyprawy na Kijów.

Widać stąd także pałac w Czumowie, most kolejowy LHS-u na granicznej rzece Bug oraz przygraniczną wioskę sąsiedniego państwa – Ukrainy.

Jacek Fuchs

przewodnik turystyczny

Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach

Fot. Jacek Fuchs


Zobacz też:

Gmina Hrubieszów i okolice – trasa „Sakralna” – ZDJĘCIA

Gmina Hrubieszów i okolice – trasa „Sakralna” – ZDJĘCIA