20 lipca 2024

Gmina Hrubieszów: Będą modernizacje gminnych dróg

Rada Gminy Hrubieszów, na sesji w dniu 26 lutego, rozdysponowała część pieniędzy, przeznaczonych na tegoroczne inwestycje drogowe.

Reklamy

W tym roku, na modernizacje związane z drogownictwem, Gmina Hrubieszów zamierza wydać 3,8 mln złotych, czyli o prawie 1 milion więcej niż przed rokiem.

Na remont drogi w Kułakowicach Drugich radni zabezpieczyli w budżecie 200 tys. zł. Inwestycja ta ma być ujęta we wniosku o przyznanie dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 40 tys. planuje się przeznaczyć na remont drogi w Kozodawach.

Reklamy

Kolejne trzy remonty będą współfinansowane z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Z tego źródła otrzymaliśmy 870 tysięcy złotych. 250 tysięcy chcemy wykorzystać na przebudowę drogi w Cichobórzu, kolejne 100 tysięcy na prace w Brodzicy, a pozostała część będzie naszym wkładem własnym w przebudowę drogi w Ślipczu. Na tę ostatnią inwestycję chcemy pozyskać pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek czeka na rozpatrzenie, ale decyzji o podziale dotacji jeszcze nie ma – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Hrubieszów Tomasz Zając. – Z FDS samorząd może otrzymać środki na pokrycie 60 procent kosztów robót.

Reklamy

Z tego samego źródła gmina ma zamiar otrzymać dofinansowania na przebudowę drogi w Metelinie.

Gminni radni zabezpieczyli ponadto około 800 tys. zł na remonty dróg, które będą współfinansowane przez poszczególne sołectwa z funduszu sołeckiego.

– W planie tegorocznych wydatków na zadania drogowe są jeszcze pieniądze na zakup kruszywa do remontów dróg, utrzymanie i poprawę przepustów, przystanków i innych elementów infrastruktury drogowej, usługi zewnętrzne związane z remontami cząstkowymi oraz opracowanie dokumentacji projektowej kilku nowych inwestycji. Chodzi m.in. o budowę mostu w Brodzicy oraz przebudowę dróg w Czerniczynie, Świerszczowie, Metelinie i Moniatyczach. Na cztery ostatnie zadania będziemy chcieli pozyskać dofinansowanie z FDS – informuje wójt Tomasz Zając.

(źródło: Gmina Hrubieszów, ias24.eu, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Gmina Hrubieszów odegrała nagrodę od GUS – ZDJĘCIA

Gmina Hrubieszów odegrała nagrodę od GUS – ZDJĘCIA