18 czerwca 2024

Gmina Hrubieszów: Buduje się w Mienianach i Stefankowicach – ZDJĘCIA

Gmina Hrubieszów przystąpiła do budowy budynku gospodarczego na potrzeby OSP oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieniany oraz budynku garażowego na potrzeby OSP w Stefankowicach.

Reklamy

Gmina Hrubieszów przystąpiła do budowy budynku gospodarczego na potrzeby OSP oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieniany.

Będzie to budynek w technologii tradycyjnej, parterowy ze stropodachem, skośnym dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia. Powierzchnia użytkowa wyniesie 114,2 m2, a powierzchnia całkowita – 126 m2, powierzchnia zabudowy – 126 m2, kubatura – 788 m3.

Reklamy

Całkowity koszt budowy wyniesie 169 826,38 zł, a zakończenia robót przewiduje się na koniec lipca 2021 r.

W miejscowości Stefankowice, gmina Hrubieszów rozpoczęła budowę budynku garażowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowo wznoszony obiekt stanowi konstrukcyjnie całość ze świetlicą wiejską. Połączenie następuje w pokryciu dachu, poprzez wykonanie wspólnej koszowej rynny odprowadzającej wody opadowe z połaci obydwu budynków.

Reklamy

Obiekt parterowy wykonywany będzie w technologii murowanej, nie podpiwniczony z dachem. Powierzchnia użytkowa to 62,6 m2, powierzchnia całkowita – 74,2 m2, powierzchnia zabudowy – 74,2 m2, kubatura – 345 m3.

Całkowity koszt budowy wyniesie 183 197,20 zł, a zakończenia robót przewiduje się na koniec czerwca 2021r.

(info i fot. UG Hrubieszów)


Zobacz też:

Gmina Dołhobyczów: Podpalacz zatrzymany na gorącym uczynku. Straty mogły wynieść ponad milion – ZDJĘCIA

Gmina Dołhobyczów: Podpalacz zatrzymany na gorącym uczynku. Straty mogły wynieść ponad milion – ZDJĘCIA