Gmina Hrubieszów: Dzień Samorządu Terytorialnego w Czumowie [ZDJĘCIA]

Po dwóch latach Dzień Samorządu Terytorialnego powrócił do kalendarza wydarzeń kulturalnych gminy Hrubieszów.

Reklamy

Jest to wydarzenie cykliczne organizowane co roku w Czumowie, mające w swoim przesłaniu podkreślenie znaczenia odrodzonego w 1990 roku samorządu terytorialnego dla rozwoju demokracji lokalnej w Polsce i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

12. czerwca Lasek Czukowski stał się miejscem, gdzie podobnie jak przed okresem pandemii, spotkali się członkowie wspólnoty samorządowej, tworzącej gminę Hrubieszów. Sołectwa, koła gospodyń wiejskich, kluby seniora przygotowały swoje stoiska. Nie zabrakło też przedstawicieli jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz stowarzyszeń, działających na rzecz rozwoju swoich miejscowości. Obecni byli także reprezentanci administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych, podmiotów i instytucji na co dzień współpracujących z gminą Hrubieszów. Wśród nich znalazła się również delegacja z Ukrainy, reprezentująca władze miasta Włodzimierza.

Święto było okazją do odbioru z rąk wójta gminy Hrubieszów Tomasza Zająca i przewodniczącej rady gminy Hrubieszów Anety Dąbrowskiej podziękowań za współpracę z gminą Hrubieszów, które odebrali sołtysi, przewodniczące KGW oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, a także Centrum Integracji Społecznej w Mienianach.

Podczas Dnia Samorządu Terytorialnego ogłoszone zostały także wyniki rozstrzygniętego wcześniej konkursu kulinarnego „Odkrywamy smaki – kredens żywności w Gminie Hrubieszów” oraz wręczone uczestnikom nagrody, a także przyprowadzony został Konkurs „Wiedzy o Gminie Hrubieszów”.

Wrażeń artystycznych uczestnikom święta dostarczyły zespoły: „Załoga Kosmos” i „Bużanki” z Kosmowa, „To i Owo na Ludowo” z Gródka oraz przybyłe gościnnie z Ukrainy grupy „Sekwencja” z Włodzimierza oraz „Ustyłużanki” z Uściługa.

Dodatkowych atrakcji dostarczały stoiska animacyjne GOK Wołajowice oraz bibliotek, a najmłodszym dzieciom także plac zabaw i dmuchańce. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały OSP Brodzica i Ślipcze. Amatorzy dobrej kuchni natomiast mieli okazję zaopatrzyć się na stoisku handlowym Centrum Integracji Społecznej w Mienianach.

­

­

(info i fot. facebook.com / Gmina Hrubieszów)


Zobacz też:

Powalone drzewa w Czerniczynie [ZDJĘCIA]

Powalone drzewa w Czerniczynie [ZDJĘCIA]