Gmina Hrubieszów: I Targi Współpracy Gmin

25 listopada 2016 Związek Gmin Lubelszczyzny oraz Stowarzyszenia Miejscowego Samorządu „Prybuzhzhya” z Ukrainy zorganizowali I Targi Współpracy Gmin.

Reklamy

 

Spotkanie rozpoczęto w UG Hrubieszów a otworzyli je: przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny Jan Mołodecki i Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Miejscowego Samorządu „Prybuzhzhya” Andrij Bokocz.

Gminy z Ukrainy chcące nawiązać współpracę zaprezentowała wykonawczy dyrektor Asocjacji miejscowego samorządu Prybuzhzhya Walentyna Stepiuk, później prezentowano gminy z Polski. Możliwości pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 przedstawił Piotr Tarasiuk z Urzędu Gminy Hrubieszów.

Konferencję zakończono nawiązaniem współpracy i podpisaniem listu intencyjnego.

Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin omówiono podczas wizyty w „Wiosce Gotów” w Masłomęczu.

 

fot. UG Hrubieszów