24 września 2023

Gmina Hrubieszów: Kolejna świetlica do rozbudowy

Wniosek Gminy Hrubieszów dotyczący rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Husynne został zamieszczony na liście projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, przyjętej przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Reklamy

 

Wniosek Gminy Hrubieszów na operację (projekt) pt. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Husynne” został zamieszczony na liście zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, przyjętej przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Oznacza to, że operacja została oceniona w oparciu o kryteria wyboru, za które gminie przyznano łącznie 23 punkty (dofinansowanie może zostać przyznane dla operacji, które uzyskały min. 16 pkt.).

Reklamy

Rozbudowa świetlicy została oszacowana na ponad 480 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi ponad 306 tys. zł.

Projekt ma zostać zrealizowany do listopada 2019 r.

Reklamy

 

źródło: UG Hrubieszów