Gmina Hrubieszów: Kolejne drogi wyremontowane – ZDJĘCIA

Ukończono przebudowę kolejnych dwóch odcinków dróg w gminie Hrubieszów – w Czumowie i Stefankowicach Kolonii.

Reklamy

Czumów

Ukończono remont drogi gminnej wewnętrznej. Zakres prac objął odsłonięcie krawędzi jezdni, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm po zwałowaniu, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm po zagęszczeniu.

Długość odcinka wynosi 305 m, szerokość 3,5 m. Koszt to 63 964,61 zł. Inwestycja sfinansowana została z funduszy sołeckich oraz budżetu gminy.

Stefankowice Kolonia

Wykonano remont drogi gminnej nr 111153.1L. Zakres prac objął odsłonięcie krawędzi jezdni, oczyszczenie i skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 6 cm po zagęszczeniu.

Długość wyremontowanego odcinka to 205 m, szerokość 3 m. Koszt przebudowy wyniósł 33 005,21 zł. Inwestycja sfinansowana została z funduszy sołeckich oraz budżetu gminy.

­

(info i fot. facebook.com / Gmina Hrubieszów)


Zobacz też:

Mircze: Medale dla rodziców żołnierzy – ZDJĘCIA

Mircze: Medale dla rodziców żołnierzy – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie