Gmina Hrubieszów: Plan modernizacji dróg gminnych w roku 2020

Urząd Gminy Hrubieszów przedstawił plan modernizacji dróg gminnych w roku 2020.

Reklamy

W ramach programu gospodarczego w zakresie drogownictwa na 2020 rok przewiduje się prace modernizacyjne na następujących odcinkach:

 • droga nr 111081L w miejscowości Kułakowice Drugie (w trakcie realizacji),
 • droga nr 111126L w miejscowości Cichobórz (ukończona),
 • droga nr 111140L w miejscowości Kobło (podpisana umowa na wykonanie),
 • droga nr 111093.2L w miejscowości Łotoszyny (ukończona),
 • droga nr 111112L w miejscowości Masłomęcz (ukończona),
 • droga nr 111046L w miejscowości Moroczyn (podpisana umowa na wykonanie),
 • droga nr 111144L w miejscowości Moniatycze,
 • droga nr 111146L w miejscowości Nowosiółki,
 • droga nr 111056.1L w miejscowości Teptiuków,
 • droga nr 111124L w miejscowości Kosmów,
 • droga w obrębie dz. ew. nr 727 w miejscowości Ubrodowice,
 • droga w obrębie dz. ew. nr 669 w miejscowości Ubrodowice,
 • inwestycja drogowa w miejscowości Obrowiec.

Na inwestycje te zostały zabezpieczone środki w wysokości 995.500 zł. Dodatkowo na pozostałe prace związane z budową oraz utrzymaniem dróg w prawidłowym stanie technicznym zabezpieczono środki w wysokości 447.617 zł.

(źródło: UG Hrubieszów)