Gmina Hrubieszów: Pomoc w dotarciu na szczepienia

Urząd Gminy Hrubieszów informuje, że osoby mające trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu zorganizowanego przez gminę.

Reklamy

Od 15 stycznia rozpocznie się rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia, od 22 stycznia dla osób powyżej 70 roku życia. Szczepienia seniorów rozpoczną się 25 stycznia br.

Rejestracja na bezpłatne szczepienie jest możliwa poprzez:
  • Internetowe Konto Pacjenta,
  • dedykowaną infolinię pod numerem: 989,
  • lekarza POZ (lekarza rodzinnego).

Osoby mające trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu zorganizowanego przez Gminę.

Transport taki przeznaczony będzie dla osób:
  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (ruchowe) lub N (neurologiczne) lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu).

Szczegółowe informacje dotyczące transportu udzielane są pod nr tel. 579-470-085 w godzinach 730-1530 od poniedziałku do piątku. Osoby objęte taką pomocą nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją.

Osoby, które spełniają wymienione kryteria oraz chcą skorzystać z transportu do punktu szczepień powinny ten fakt zgłosić do koordynatora Urzędu Gminy Hrubieszów najpóźniej 2 dni przed planowanym szczepieniem, na wyżej wskazany numer telefonu.

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz pod bezpłatną infolinią  Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 – 989.

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z transportu organizowanego przez Urząd Gminy Hrubieszów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dowozu osoby do punktu szczepień na terenie Gminy Hrubieszów.

(info: UG Hrubieszów)


Zobacz też:

Gmina Hrubieszów na 3 miejscu!

Gmina Hrubieszów na 3 miejscu!

LubieHrubie na Instagramie