Gmina Hrubieszów: Radni przegłosowali budżet na 2020 rok

Gmina Hrubieszów kończy rok z nowym budżetem. Podczas sesji w poniedziałek 30 grudnia za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni, biorący udział w obradach.

Reklamy

 

Planujemy dochody w wysokości prawie 42 milionów 300 tysięcy złotych i wydatki na poziomie ponad 45 milionów. Na inwestycje zamierzamy wydać około 5,5 miliona złotych. Przeznaczymy je m.in. na rozbudowę wodociągu, drogi i inne zadania, w tym te, na które pozyskaliśmy dotacje ze źródeł zewnętrznych – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Hrubieszów Tomasz Zając.

Z własnych środków samorząd chce w przyszłym roku dokończyć budowę dwóch odcinków sieci wodociągowej: Annopol – Białoskóry – Szpikołosy i Dziekanów – Świerszczów. W budżecie na 2020 rok radni zabezpieczyli na ten cel 600 tysięcy złotych.

Kolejne prawie 870 tysięcy gmina zamierza przeznaczyć na dokończenie przebudowy drogi w Kozodawach, współfinansowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, skąd będzie pochodzić 60 procent pieniędzy.

Korzystając z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2020 roku samorząd chce również przebudować drogę w Ślipczu. Koszt tych robót jest szacowany na około 790 tysięcy złotych, z czego ponad 63 procent to środki z Unii Europejskiej.

W przyszłorocznych planach inwestycyjnych jest także dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Husynne. Na to zadanie rada gminy zapisała prawie 640 tysięcy złotych, w tym około 300 tysięcy dotacji z PROW.

W budżecie jest też ponad 280 tysięcy złotych na rozpoczęcie budowy „Chaty Spotkań” w Wiosce Gotów w Masłomęczu, na którą samorząd będzie chciał pozyskać dofinansowanie z Funduszy Norweskich.

Około 27 procent wszystkich wydatków Gminy Hrubieszów w 2020 roku będą stanowić wydatki na oświatę. Z budżetu państwa samorząd otrzyma subwencję sięgającą 7 milionów 350 tysięcy, czyli o około 200 tysięcy mniej niż na 2019 rok. Koszty całkowite szacuje się na poziomie 12 milionów 400 tysięcy, a to oznacza, że prawie 5 milionów gmina będzie musiała dołożyć do oświaty z własnego budżetu.

 

źródło: IAS