Gmina Hrubieszów rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Gmina Hrubieszów rozpoczęła IV nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych.

Reklamy

 

Gmina Hrubieszów rozpoczęła IV nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pod nazwą „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 3.07.2020 r. 

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  projektu.

Osoba która złożyła, bądź złoży zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane właścicielowi do podpisania przez wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Osoby zakwalifikowane w tym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

 

Do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie