5 marca 2024

Gmina Hrubieszów: Samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Obrowiec

Wójt Gminy Hrubieszów Tomasz Zając 6 sierpnia 2020 r. przekazał samochód ratowniczo – gaśniczy marki Ford Transit jednostce OSP Obrowiec.

Reklamy

Samochód odebrał Prezes jednostki Przemysław Mączka. Podczas uroczystego przekazania obecni byli również Robert Palichleb – Sekretarz Gminy Hrubieszów, radny Rady Gminy Hrubieszów Piotr Sendecki oraz Henryk Janczuk – skarbnik OSP Obrowiec.

Samochód został zakupiony 16 lipca 2020 r. od OSP Ubieszyn (gm. Tryńcza, pow. przeworski, woj. podkarpackie) ze środków budżetu gminy przy wsparciu Funduszu Sołeckiego sołectwa Obrowiec.

Reklamy

Obecnie trwają procedury niezbędne do nadania numerów operacyjnych oraz wprowadzenia go do Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

fot.: UG Hrubieszów