Gmina Hrubieszów: Stawiają na fotowoltaikę

Wartość całkowita projektu realizowanego w gminie Hrubieszów została oszacowana na ponad 3 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi niemal 2,8 mln zł. Mieszkańcy będą musieli pokryć jedynie 15% wartości netto instalacji i należny podatek VAT.

Reklamy

 

Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, pt. „Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Hrubieszów”.

Projekt zakłada budowę indywidualnych instalacji do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej. Złożenie wniosku poprzedzone było naborem wśród mieszkańców gminy, zainteresowanych udziałem w projekcie.

Mogli oni deklarować chęć przystąpienia do projektu do 14 czerwca 2019 r. Następnie, u wnioskodawców zakwalifikowanych wykonywano audyty energetyczne, stanowiące odpowiednik dokumentacji technicznej. Złożony wniosek o dofinansowanie obejmuje ostatecznie 197 wnioskodawców, z którymi podpisano wstępne umowy. Została także utworzona lista rezerwowa.

Wartość całkowita projektu została oszacowana na ponad 3 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi niemal 2,8 mln zł. W przypadku otrzymania dofinansowana, mieszkańcy będą musieli pokryć 15% wartości netto instalacji i należny podatek VAT.

Dodatkowo, Gmina Hrubieszów deklaruje wniesienie własnego w wysokości 70 tys. zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na lipiec 2020 r. W związku z tym realizacja projektu mogłaby być możliwa w latach 2020 – 2021.

 

(info: UG Hrubieszów)