Gmina Hrubieszów: Wniosek złożony

W ostatnim czasie Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie remontu istniejącej nawierzchni z tłucznia na drodze gminnej Czerniczyn – Metelin poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej.

Reklamy

 

W ostatnim czasie Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na 2015 r. Do realizacji zgłoszono remont istniejącej nawierzchni z tłucznia na drodze gminnej nr 111095 L Czerniczyn – Metelin poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej.

Roboty objąć mają odcinek drogi o długości 2650 m. Wartość inwestycji oszacowano na ponad 400 tys. zł, w tym ponad 200 tys. zł stanowić ma dofinansowanie w ramach programu. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to połowa października 2015 r.

 

źródło: UG Hrubieszów