Gmina Hrubieszów: Wnioski na drogi złożone

W ostatnim czasie Gmina Hrubieszów złożyła trzy wnioski o dofinansowanie własnych przedsięwzięć z nowej perspektywy budżetowej unijnych funduszy na lata 2014 – 2020.

Reklamy


Wszystkie wnioski dotyczą przebudowy dróg gminnych, a planowane dofinansowanie ma pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wnioski dotyczą:

1)   „Przebudowa drogi gminnej nr 111098 L w m. Dąbrowa”. Oprócz ułożenia nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku długości 2,185 km wraz z utwardzeniem poboczy, zakłada się również wykonanie chodnika o długości 83 m (przy szkole podstawowej) oraz oznakowanie przebudowywanego odcinaka drogi znakami pionowymi i poziomymi. Planowany termin zakończenia zadania to grudzień 2016 r. Planowana wartość wszystkich wydatków związanych z inwestycją wynosi niemal 800 tys. zł, w tym wnioskowane dofinansowanie może wynieść ponad 500 tys. zł.

2)   „Przebudowa drogi gminnej Nr 111080 L w m. Kułakowice Trzecie”. Oprócz ułożenia nowej nawierzchni asfaltowej na całym odcinku drogi (tj. o długości 1,78 km) wraz z utwardzeniem poboczy, zakłada się również wykonanie chodnika o długości 350 m (od skrzyżowania z drogą powiatową do szkoły i kaplicy) i miejsc postojowych (przy szkole podstawowej) oraz oznakowanie drogi znakami pionowymi i poziomymi. Planowany termin zakończenia zadania to sierpień 2017 r. Planowana wartość wszystkich wydatków związanych z inwestycją wynosi ponad 690 tys. zł, w tym wnioskowane dofinansowanie może wynieść ponad 450 tys. zł.

3)   Przebudowa drogi gminnej Nr 111102 L Mieniany – Ślipcze”. W ramach realizacji zadania zakłada się ułożenie nawierzchni asfaltowej (częściowo na zdegradowanej nawierzchni asfaltowej, a w pozostałej części na nawierzchni z kruszywa) na długości 1,36 km wraz ze wzmocnieniem podbudowy oraz oznakowanie drogi pionowymi znakami. Planowany termin zakończenia zadania to sierpień 2017 r. Planowana wartość wszystkich wydatków związanych z inwestycją wynosi ponad 420 tys. zł, w tym wnioskowane dofinansowanie może wynieść ponad 280 tys. zł.

 

W celu złożenia wniosków, wszystkie odcinki dróg na terenie Gminy Hrubieszów zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem spełnienia jak największej liczby kryteriów określonych dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW. W wyniku tej analizy wybrano drogi, które mogą uzyskać maksymalną (z możliwej w przypadku Gminy Hrubieszów) liczbę punktów z oceny operacji, której dokonuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.