Gmina Hrubieszów: Wnioski na wodociągi

Gmina Hrubieszów złożyła trzy wnioski o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Reklamy

 

Gmina Hrubieszów złożyła trzy wnioski o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Wnioski dotyczą następujących projektów:

1)   „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Cichobórz-Kosmów”. W ramach tego projektu przewiduje się budowę ponad 26 km sieci wodociągowej, a oprócz tego 6,5 km przyłączy wodociągowych, które zapewnią dostęp do wodociągu przynajmniej 120 gospodarstwom domowym z miejscowości Kosmów i Cichobórz. Oprócz tego, w ramach tej operacji planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej (szkoły w: Cichobórzu, Kosmowie i Ślipczu oraz świetlica w Kosmowie). Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na ponad 3,5 mln, a wnioskowane dofinansowanie na 1,7 mln zł. W przypadku otrzymania dofinansowania inwestycja powinna zostać zrealizowana do maja 2019 r.

2)   „Sieci wodociągowej z przyłączami m. Czortowice”. W ramach tego projektu przewiduje się budowę ponad 5 km sieci wodociągowej, a oprócz tego 8 km przyłączy wodociągowych, które zapewnią dostęp do wodociągu przynajmniej 15 gospodarstwom domowym w miejscowości Czortowice. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na ponad 550 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie na niemal 270 tys. zł. W przypadku otrzymania dofinansowania inwestycja powinna zostać zrealizowana do maja 2018 r.

3)   „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Annopol i Białoskóry”. W ramach tego projektu przewiduje się budowę ponad 2,2 km sieci wodociągowej, a oprócz tego ponad 0,5 km przyłączy wodociągowych, które zapewnią dostęp do wodociągu przynajmniej 15 gospodarstwom domowym w miejscowościach Annopol i Białoskóry. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na ponad 280 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie na 120 tys. zł. W przypadku otrzymania dofinansowania inwestycja powinna zostać zrealizowana do maja 2018 r.

Niestety nie wszystkie projekty mają szanse na dofinansowanie z uwagi na to, że maksymalna kwota dofinansowania, jaką może otrzymać gmina w okresie 2014-2020 na gospodarkę wodno-ściekową wynosi 2 mln zł.

                                                                                  

źródło: UG Hrubieszów