Gmina Hrubieszów: Wspólnie na 1000. rocznicę

Tematem przewodnim 2018 r. w gminach: Hrubieszów i Ruda Huta będą obchody pobytu Bolesława Chrobrego na terenie obu gmin. Wspólne obchody mają przypomnieć wydarzenia sprzed 1000 lat. Przygotowania do obchodów, przedstawiciele obu gmin, rozpoczęli jeszcze pod koniec 2017 r.

Reklamy

 

Otwarcie obchodów nastąpiło w dniu 25 stycznia 2018 r. podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Hrubieszów m.in. z udziałem sołtysów i kierowników jednostek organizacyjnych. Gościły na niej także władze Gminy Ruda Huta z Wójtem i radnymi, a także sołtysami i kierownikami jednostek organizacyjnych oraz referatów Urzędu Gminy. Podczas sesji rozpatrzono projekt i jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie współdziałania Gminy Hrubieszów z Gminą Ruda Huta. Podobną uchwałę, o współpracy z Gminą Hrubieszów, przyjęli również radni z Gminy Ruda Huta. Współpraca ta ma odbywać się na wielu płaszczyznach, w tym w zakresie: kultury, oświaty, sportu, turystyki, historii i tradycji społeczności lokalnych. Szczegółowo zasady tej współpracy reguluje porozumienie o współdziałaniu obu gmin podpisane przez Wójta Gminy Hrubieszów Pana Jana Mołodeckiego i Wójta Gminy Ruda Huta Pana Kazimierza Smala.

Gośćmi podczas sesji byli również:

–  Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pan Tomasz Zając, który zadeklarował udział Miasta Hrubieszów w obchodach rocznicowych i

– Dyrektor Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie Pan Bartłomiej Bartecki, który wygłosił okolicznościowy referat wprowadzający w organizację obchodów pobytu Bolesława Chrobrego na terenie Gminy Hrubieszów i Gminy Ruda Huta.

Warto również dodać, że w związku z nadzwyczajnym charakterem sesji poprzedził ją montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów Gminnego Gimnazjum w Kozodawach (Gmina Hrubieszów), które nosi imię właśnie Bolesława Chrobrego.

Przedstawiciele trzech gmin i muzeum ustalili plan obchodów jubileuszu 1000-lecia pobytu Bolesława Chrobrego na terenie gmin Województwa Lubelskiego. Pierwszym, na terenie gminy Hrubieszów, wydarzeniem był XIV Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Kolędy i Pastorałki”, który odbył się w dniu 28 stycznia (niedziela) w Szkole Podstawowej w Moniatyczach, w którym udział wziął również zespół z Gminy Ruda Huta („Bokoryna” z Żalina). W późniejszym czasie bieżącego roku przedstawiciele Gminy Ruda Huta mają uczestniczyć m.in. w takich imprezach na terenie Gminy Hrubieszów, jak: Dzień Samorządu Terytorialnego w Lasku Czumowskim (3 czerwca), Biesiada Archeologiczna w Masłomęczu (29 lipca), Dożynki Gminno-Parafialne Gminy Hrubieszów (sierpień), Piknik Historyczny w Stefankowicach (wrzesień). Mieszkańcy Gminy Ruda Huta mają także wziąć udział w wycieczce po terenie Gminy Hrubieszów, a dzieci a dzieci w rajdzie rowerowym. Zostanie także przeprowadzony konkurs plastyczny o Bolesławie Chrobrym.

Natomiast przedstawiciele i mieszkańcy Gminy Hrubieszów będą zapraszani na wydarzenia odbywające się na terenie Gminy Ruda Huta. Wśród nich będą: XIII Ecomajówka w Gotówce (27 maja), Wyżyna Teatralna (2-5 sierpnia), XIV Bolkowanie (18-19 sierpnia). Pierwsze wydarzenie, z udziałem podhrubieszowskiego Zespołu „Na Jeden Raz” z Mienian już za nami. Był to Wieczór Kolęd, który odbył się 28 stycznia. Podsumowanie wspólnych obchodów rocznicowych odbędzie się podczas uroczystej sesji, która tym razem zostanie zorganizowana na terenie Gminy Ruda Huta w grudniu br.

W cykl obchodów jubileuszowych wpisują się także wydarzenia organizowane przez Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, w ty: wystawa czasowa pt. „Bitwa nad Bugiem 1018-2018 (kwiecień/maj – sierpień), konferencja naukowa poświęcona grodom czerwieńskim (czerwiec), piknik historyczny w Gródku dla szkół z terenu Gminy Hrubieszów. Muzeum planuje także wydanie publikacji popularnonaukowej.

Obecność Bolesława Chrobrego na terenie współczesnej Gminy Hrubieszów związana była ze zwycięską bitwą, do której doszło prawdopodobnie 22 lipca 1018 r. w okolicach nadbużańskiego grodu Wołyń (dziś Gródek), podczas jego wyprawy na Ruś Kijowską. Chcąc uświetnić obchody 1000 rocznicy tej bitwy Gmina Hrubieszów, Miasto Hrubieszów, Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Drużyna Gotów Czerwieńskich i 2 Pułk Rozpoznawczy WP w Hrubieszowie planują przeprowadzenie rekonstrukcji bitwy nad Bugiem.

 

źródło i fot. UG Hrubieszów