9 grudnia 2023

Gmina Mircze: Harmonogram zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów samorządów wiejskich

Ogłoszenie Wójta Gminy Mircze z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie gminy Mircze.

Reklamy

 

Zarządzenie Nr 4/2015

Wójta Gminy Mircze

z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie gminy Mircze.

 

Na podstawie § 5 ust. 3 i § 30 ust. 1 i 2 Statutów Sołectw: Ameryka, Andrzejówka, Borsuk, Dąbrowa, Kryłów-Kolonia, Mołożów-Kolonia, Rulikówka, Tuczapy, § 6 ust. 3 i § 31 ust. 1 i 2 Statutów Sołectw: Górka-Zabłocie, Kryłów, Małków, Małków-Kolonia, Marysin, Miętkie, Miętkie-Kolonia, Mircze, Modryniec Wschodni, Modryniec Zachodni, Modryń, Modryń-Kolonia, Mołożów, Łasków, Prehoryłe, Radostów, Smoligów, Stara Wieś, Szychowice, Wereszyn, Wiszniów, Statutów Sołectw – zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W związku z upływem kadencji organów sołectw zarządzam przeprowadzenie wyborów do organów sołectw na terenie gminy Mircze w okresie od dnia 30 stycznia do dnia 17 lutego 2015 r.

 

§ 2

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów regulują statuty sołectw.

 

§ 3

Ustalam harmonogram zebrań, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędy Gminy Mircze.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Mircze 

Marta Małyszek

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 4/2015

Wójta Gminy Mircze z dnia 21 stycznia 2015 r.

 

HARMONOGRAM

 

zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów samorządów wiejskich,
na terenie gminy Mircze

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Termin zebrania

Pracownik Urzędu Gminy do obsługi zebrania

Radny do obsługi zebrania

1

Ameryka

02.02. 2015    g. 8.00

Pogódz-Kukiełka M.

Kukiełka Robert

2

Andrzejówka

11.02. 2015    g. 12.00

Pogódz-Kukiełka M.

Kukiełka Robert

3

Borsuk

30.01.2015    g. 16.00

Pogódz-Kukiełka M.

Kukiełka Robert

4

Dąbrowa

12.02. 2015    g. 12.00

Mielniczuk Agnieszka

Kukiełka Robert

5

Górka-Zabłocie

09.02. 2015    g. 8.00

Stolarczyk Jolanta

Zwolak Ryszard

6

Kryłów

01.02. 2015    g. 12.00

Warchał Dominik

Wieczorek Ryszard

7

Kryłów-Kol.

01.02. 2015    g. 16.00

Warchał Dominik

Wieczorek Ryszard

8

Łasków

30.01.2015    g. 11.00

Filipowicz Krzysztof

Jarczak Piotr

9

Małków

09.02. 2015    g. 10.00

Stolarczyk Jolanta

Zwolak Ryszard

Kobel Henryk

10

Małków-Kol.

09.02. 2015    g. 12.00

Stolarczyk Jolanta

Zwolak Ryszard

11

Marysin

02.02. 2015    g. 10.00

Pogódz-Kukiełka M.

Kukiełka Robert

12

Miętkie

11.02. 2015    g. 8.00

Pokrywka Marta

Pacaj Marzena

13

Miętkie-Kol.

11.02. 2015    g. 10.00

Pokrywka Marta

Pacaj Marzena

14

Mircze

01.02. 2015    g. 9.30

Filipowicz Krzysztof

Wąsiel-Kot Sabina

Pisiewicz Gerard

Wichniewicz Waldemar

15

Modryniec Wsch.

03.02. 2015    g. 12.00

Mizerski Daniel

Kostrubiec Adam

16

Modryniec Zach.

03.02. 2015    g. 10.00

Mizerski Daniel

Kostrubiec Adam

17

Modryń

03.02. 2015    g. 14.00

Mizerski Daniel

Burda Stanisław

18

Modryń-Kol.

03.02. 2015    g. 8.00

Mizerski Daniel

Burda Stanisław

19

Mołożów

10.02. 2015    g. 8.00

Filipowicz Krzysztof

Skop Zbigniew

20

Mołożów-Kol.

10.02. 2015    g. 10.00

Filipowicz Krzysztof

Skop Zbigniew

21

Prehoryłe

01.02. 2015    g. 14.00

Warchał Dominik

Kobel Henryk

22

Radostów

12.02. 2015    g. 10.00

Filipowicz Krzysztof

Kierepka Jerzy

23

Rulikówka

17.02. 2015    g. 9.00

Filipowicz Krzysztof

Kostrubiec Adam

24

Smoligów

30.01.2015    g. 9.00

Filipowicz Krzysztof

Jarczak Piotr

25

Stara Wieś

13.02. 2015    g. 12.00

Mielniczuk Agnieszka

Kierepka Jerzy

26

Szychowice

13.02. 2015    g. 10.00

Filipowicz Krzysztof

Bełz Iwona

27

Tuczapy

10.02. 2015    g. 12.00

Filipowicz Krzysztof

Skop Zbigniew

28

Wereszyn

 

Filipowicz Krzysztof

Jarczak Piotr

29

Wiszniów

12.02. 2015    g. 8.00

Filipowicz Krzysztof

Nosal Bogdan

 

Z uwagi na trwający remont świetlicy wiejskiej w Wereszynie, termin wyborów w sołectwie Wereszyn, zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie

 
 
 
źródło: UG Mircze