Gmina Mircze: Informacja o stypendiach szkolnych

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Mirczu informuje, że w dniach 2 – 16 września 2013 r. w pok. 108 U. G. Mircze przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Reklamy

Osobami uprawnionymi do ich składania są: rodzice (prawni opiekunowie) w przypadku winsoków dotyczących uczniów niepełnoletnich, pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół lub kolegiów.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium szkolnego określone są w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mircze.

 

Do pobrania:

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ

 
 
UG Mircze