Gmina Mircze: Inwestycje drogowe w 2020 roku

Gmina Mircze zakończyła część remontów dróg powiatowych na swoim terenie, przedstawia również plany kolejnych inwestycji.

Reklamy

Na terenie gminy Mircze zostały zakończone remonty dróg powiatowych w Szychowicach i Górce-Zabłociu z dofinansowaniem z budżetu gminy w wysokości  50%. Ponadto wyremontowana została droga do Starej Wsi, gdzie remont  w 100% sfinansowany został ze środków starostwa powiatowego.

Zostały także zakończone roboty budowlane na drogach gminnych w w miejscowościach Łasków, Modryń-Kolonia, Stara Wieś, Mołożów-Kolonia oraz w Tuczapy. Wymienione zadania wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych  z Tomaszowa Lubelskiego.

We wrześniu natomiast rozpoczną się następne inwestycje drogowe, które realizować będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych  z Hrubieszowa.

Nową nawierzchnię asfaltową zyskają drogi w Modryńcu Wschodnim,  Modryńcu Zachodnim, Ameryce, Smoligowie, Kryłowie, Małkowie, Małkowie-Kolonii, Szychowicach, Mirczu, Miętkiem, Wereszynie, Andrzejówce, Wiszniowie, Modryniu, Marysinie, Rulikówce oraz Mołożowie.Czas wykonania zadania zapisany w umowie to 31  pzździernika 2020.

W bieżącym roku gmina przygotowuje się także do modernizacji drogi powiatowej w Kolonii Miętkie oraz drogi gminnej – ul. Słoneczna w Mirczu.


fot.: UG Mircze