Gmina Mircze: Jest przetarg na Naturę 2000

Władze gminy Mircze rozpoczynają realizację projektu, którego celem jest ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, w tym odbudowa fragmentu średniowiecznego zamku w Kryłowie.

Reklamy

Właśnie ogłosiły przetarg na realizację inwestycji, która będzie poprzedzona badaniami archeologiczno-konserwatorskimi. 

Samorząd szuka firmy, która m.in. zaprojektuje i wykonana punkt widokowy w zespole zamkowym w Kryłowie-Kolonii wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a także trzy ścieżki edukacyjno-przyrodnicze: „Kraina suma” o długości 5 kilometrów, dwukrotnie dłuższą trasę o nazwie „Pohrebiska” i prawie 3-kilometrową ścieżkę „Zapomniane sanktuarium”. Na szlakach w Kryłowie, Kryłowie-Kolonii i Prehoryłem, znajdą się: kirkut, cmentarz rzymsko-katolicki, Sanktuarium Św. Mikołaja, dawny klasztor i nieistniejąca dzielnica żydowska, a także stanowiska bociana czarnego, żółwia błotnego, orlika krzykliwego, kuropatwy, przepiórki, sarny i dzika. 

Wszystko ma być gotowe do końca sierpnia przyszłego roku, a oferty firm, które chcą wykonać te prace są przyjmowane do 29 lipca.

Mirecki samorząd ma także w planach odtworzenie zarysu całości murów obronnych w Kryłowie, które będą pełnić rolę kolejnej ścieżki dydaktyczno-historyczno-przyrodniczej oraz odtworzenie studni zamkowej z punktem czerpania wody i zadaszeniem. Wyspa ma mieć nowe, rekreacyjne połączenie z lądem w postaci około 40-metrowej kładki, wiszącej nad starorzeczem Bugu.

W ramach tego samego projektu do świetlicy w Prehoryłem ma być zakupione wyposażenie sali edukacyjnej, w której dla uczniów i nauczycieli z całego kraju będą organizowane warsztaty i konkursy. Ponadto autorzy pomysłu chcą opracować stronę internetową, a także zorganizować ogólnopolskie konferencje i piknik rodzinny oraz przygotować film przyrodniczy. 

Wartość całego projektu „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny”, to ponad 1,5 miliona złotych, z czego znaczna część będzie pochodzić z funduszy norweskich, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki tym środkom jedna z baszt zamku w Kryłowie zostanie odbudowana, by w przyszłości pełnić funkcję wieży widokowej z możliwością podziwiania roślinności i zwierząt w dolinie Bugu, zarówno po polskiej, jak i ukraińskiej stronie rzeki. 


źródło: ias24.eu
(fot. arch. UG Mircze)