Gmina Mircze: KGW w Szychowicach ma 50 lat!

W dniu 6.10.2019 w świetlicy wiejskiej w Szychowicach Koło Gospodyń Wiejskich obchodziło wspaniały Jubileusz 50-lecia istnienia.

Reklamy

 

W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu Marianna Sobczuk, radna z Szychowic Pani Iwona Bełz, sołtys Szychowic Pan Stanisław Serwatka, delegacje z zaprzyjaźnionych kół z terenu gminy Mircze i z Cichobórza,  strażacy z OSP Szychowice, a przede wszystkim Panie, które były założycielkami koła oraz obecne członkinie.

Pani przewodnicząca koła Krystyna Matwis powitała wszystkich przybyłych i przedstawiła rys historyczny koła. Następnie głos zabrała Wójt Gminy Marta Małyszek, która złożyła najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania dla zaangażowania Pań w upowszechnianie kultury i tradycji polskiej wsi.

W krótkim słowie Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marianna Sobczuk podziękowała za aktywną działalność i wytrwałą pracę społeczną służącą rozwojowi oraz kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców wsi, a także zwyczajów regionu.

Każda z Pań należących do Koła Gospodyń otrzymała kwiatek od sołtysa wsi Pana Stanisława Serwatki z podziękowaniami za społeczną pracę, promocję wsi wraz z życzeniami zdrowia oraz pomyślności.

Życzenia i gratulacje przekazały także zaprzyjaźnione KGW oraz strażacy OSP Szychowice.

Po obiedzie przygotowanym przez członkinie koła, każdy został poczęstowany tortem ufundowanym przez Wójta Gminy.

Dalszy czas upłynął na wspominaniu i miłej zabawie.

 

źródło i fot. UG Mircze