1 grudnia 2023

Gmina Mircze: Nabór do przedszkoli i klas pierwszych

W gminie Mircze rozpoczął się nabór na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych.

Reklamy

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na terenie Gminy Mircze wychowanie przedszkolne może być realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego – punktach przedszkolnych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Reklamy

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Więcej:

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Mircze na rok szkolny 2021/2022

***

Do klas I przyjmowane są:

– dzieci 7 letnie (urodzone w 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci 6 letnie (urodzone w 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Więcej:

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mircze

(info: UG Mircze)


Zobacz też:

Światowy Dzień Pingwina w Przedszkolu nr 1 przy ul. Gródeckiej – ZDJĘCIA

Światowy Dzień Pingwina w Przedszkolu nr 1 przy ul. Gródeckiej – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie