Gmina Mircze: Nabór wniosków na montaż instalacji solarnych

Wójt Gminy Mircze ogłasza nabór wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze” planowanego do realizacji przez Gminę Mircze w latach 2016 – 2018.

Reklamy

 

Do prawidłowego opracowania projektu niezbędne jest uzyskanie danych określających m.in. liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i charakterystyczne dane techniczne budynków.

Deklarację wraz z niezbędnymi załącznikaminależy złożyć w terminie od 17 do 31 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Mircze, pok. 105 – Sekretariat. Druk deklaracji, ankiety, Regulamin i inne dokumenty  dostępnej są w Urzędzie Gminy Mircze pok. 207 (II piętro) lub na stronie internetowej Gminy Mircze – www.mircze.pl

Precyzyjne wypełnienie ankiet pozwoli na zebranie danych niezbędnych do zakwalifikowania do udziału w projekcie, opracowania przedmiotowego projektu oraz wniosku o dofinansowanie. 

UWAGA !!!

Przed wypełnieniem dokumentów prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem naboru wniosków w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze” planowanego do realizacji przez Gminę Mircze w latach 2016-2018 dostępnym na stronie internetowej www.mircze.pl oraz w Urzędzie Gminy Mircze

 

DO POBRANIA:

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW – zaktualizowany

Załącznik 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – zaktualizowana

Załącznik 2. Ankieta – zakup i montaż kolektorów słonecznych – zaktualizowana

Załącznik 3. Pełnomocnictwo