Gmina Mircze: Prace archeologiczne na zamku w Kryłowie – fotoreportaż

Gmina Mircze realizuje projekt pn. „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Reklamy

 

W ramach projektu, na terenie Zamczyska w Kryłowie, stworzony ma zostać m.in. punkt widokowy oraz ścieżki edukacyjno – przyrodnicze.

W chwili obecnej prowadzone są badania archeologiczne o szerokim zasięgu, mające na celu odkrycie oraz głębsze zapoznanie się z pozostałościami po dawnych konstrukcjach na tym terenie.

Od wyników badań archeologicznych uzależniony będzie wygląd oraz forma punktu widokowego. O wszystkim zadecyduje sprawujący nadzór nad Zamkiem w Kryłowie – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie – Delegatura w Zamościu.

 

Info: UG Mircze

fot: LubieHrubie.pl